Định cư theo diện doanh nhân

Nếu bạn là một người kinh doanh có kinh nghiệm thích được tự làm trong doanh nghiệp của mình ở New Zealand, Nộp đơn cho loại Visa làm việc theo thể loại kinh doanh dài hạn có thể là một lựa chọn cho bạn. Một thị thực làm việc dưới dạng kinh doanh dài hạn được chấp thuận, sẽ cho phép bạn di chuyển đến New Zealand để mua hoặc thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Nó có thể là bước đầu tiên trên con đường của bạn để nộp đơn xin cư trú tại New Zealand theo một trong các loại hình định cư diện doanh nhân. Hiện nay New Zealand đang có 02 loại visa Tự doanh gồm: Entrepreuner Work Visa (Visa làm việc tự doanh) và Entrepreneur Resident Visa (Visa thường trú tự doanh), chi tiết yêu cầu và quyền lợi như sau.

new-zealand-entrepreneur-work-visa

Một Visa tự doanh dài hạn được chấp thuận sẽ cho phép bạn di chuyển đến New Zealand để mua hoặc thành lập doanh nghiệp của riêng mình.

 1.     Định cư New Zealand với Entrepreneur Work Visa:

–         Điều kiện:

 • Vốn đầu tư thấp nhất là 100,000$NZ, trừ trường hợp được miễn
 • Để được phê duyệt cho Visa diện tự doanh, bạn phải đạt được hoặc vượt mức điểm 120. Số điểm này được chấm dựa trên những yếu tố liên quan đến khả năng thành công của đề xuất kinh doanh và những giá trị của nó đối với New Zealand.
 • Một đề xuất kế hoạch kinh doanh cụ thể.
 • Không dính líu đến việc đổ nợ hoặc thất bại kinh doanh trong vòng 5 năm trước ngày bạn nộp hồ sơ
 • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và nhân cách đối với công dân và yêu cầu về Tiếng Anh

=>  Thời gian cư trú tại New Zealand với Entrepreneur Work Visa: Tổng thời gian lên tới 36 tháng.

–         Quyền lợi:

 •        Tới New Zealand để mua lại hoặc thành lập doanh nghiệp của bạn
 •        Sống và làm việc tại doanh nghiệp ở New Zealand trong vòng 3 năm
 •        Được phép bảo lãnh vợ/chồng và các con nhỏ hơn 19 tuổi.
 •        Được nộp hồ sơ xin làm thường trú dân tại New Zealand.
 1.     Định cư New Zealand với Entrepreneur Resident Visa:

–         Điều kiện:

 •        Bạn phải làm việc tại doanh nghiệp mình ở New Zealand ít nhất 6 tháng
 •        Và, nếu bạn làm việc tại doanh nghiệp của mình tại New Zealand ít hơn 2 năm, bạn cần chứng minh mình đã đầu tư ít nhất 500.000$ NZ và tạo được 03 việc làm tại New Zealand

=> Thời gian cư trú tại New Zealand với Enterpreuner Resident Visa: Không giới hạn

–         Quyền lợi:

 •        Được tiếp tục hoạt động kinh doanh của bạn tại New Zealand
 •        Sống, làm việc và học tập tại New Zealand
 •        Được bảo lãnh vợ/chồng và các con nhỏ hơn 24  tuổi
 •        Được nộp hồ sơ xin làm công dân New Zealand.
Contact Us